A1 SIMobil APN nastavitve za internet in MMS

APN nastavitve za internet in MMS A1 SI Mobil Android iPhone 8S 7S 6S iPad Samsung Galaxy Note Tab HTC

A1 internet nastavitve za Android

Nastavitve -> Povezave -> Mobilna omrežja -> Imena dostopnih točk
Dodaj: Novi APN

Ime: Simobil GPRS
APN: internet.simobil.si
Proxy: Ni nastavljeno
Vrata: Ni nastavljeno
Uporabniško ime: simobil
Geslo: internet
Strežnik: [Ni nastavljeno]
MMSC: [Ni nastavljeno]
MMS Proxy: [Ni nastavljeno]
Vrata MMS: [Ni nastavljeno]
MCC: 293
MNC: 40
Vrsta Potrjevanja: PAP
Vrsta APN: default, supl
Protokol APN: IPV4
Protokol APN med gostovanjem: IPv4
Omogoči/Onemogoči APN: omogočeno
Nosilec: ni določen
Vrsta operaterja navideznega omrežja: brez
Vrednost operaterja mobilnega navideznega omrežja: ni nastavljeno

MMS nastavitve A1

Ime: Simobil MMS
APN: mms.simobil.si
Proxy: [Ni nastavljeno]
Vrata: [Ni nastavljeno]
Uporabniško ime: simobil
Geslo: internet
Strežnik: [Ni nastavljeno]
MMSC: http://mmc
MMS Proxy: 080.095.224.046
Vrata MMS: 9201
MCC: 293
MNC: 40
Vrsta Potrjevanja: PAP
Vrsta APN: mms
Protokol APN: IPV4
Protokol APN med gostovanjem: IPv4
Omogoči/Onemogoči APN: Omogočeno
Nosilec: Ni določen
Vrsta operaterja navideznega omrežja: Brez
Vrednost operaterja mobilnega navideznega omrežja: Ni nastavljeno

SIMobil APN nastavitve za iPhone

Settings -> Mobile Data -> Mobile Data Options -> Mobile Data Network

MOBILE DATA
APN: internet.simobil.si
Username: simobil
Password: internet

SIMOBIL Manual GPRS Settings:

Connection Name : SI Internet
(APN) : internet.simobil.si
ID za prijavo : simobil
geslo : internet

Nastavitve mms simobil

Connection Name : SI MMS
(APN) : mms.simobil.si
ID za prijavo : simobil
geslo : internet
Server: “prazno”
MMSC: http://mmc
MMS Proxy: 80.95.224.46:9201
MMS Max Message Size: 614400
MCC: 293
MNC: 40